ISIC Latvija

International Student Identity Card
ISIC Latvia
Uzticams portāls, kur meklēt privātskolotāju

Mana Privātstunda portālā tu atradīsi savu privātskolotāju jebkurā nozarē,
lai uzlabotu sekmes, apgūtu ko jau sen interesējošu vai vienkārši papildinātu
jau esošās zināšanas un prasmes.

Privātskolotājiem piedāvājam iespēju noteikt savu atalgojumu, izvēlēties vēlamo stundu skaitu,
vietu un laiku, kā arī pielāgot nodarbības klienta vēlmēm un savai mācību praksei.

Meklē te